Garantni fond nudi poduzetnicima kredite do 100 hiljada KM

Predstavnici Udruženje za razvoj Nerda posjetili su danas općinu Kalesija gdje su načelniku Seadu Džafiću prezentirali projekat Garantnog fonda, čiji je član općina Kalesija.

Radi se o projektu u kojem mogu učestvovati mala i srednja preduzeća, ali i samostalni poduzetnici koji imaju sjedište na području kalesijske općine.

Pristup sredstvima Garantnog fonda omogućen je firmama koje nemaju kreditnu istoriju. Garantni fond daje kredite do 100 hiljada maraka, na period od 5 godina, uz kamatnu stopu od 6,99 %. Naglašeno je da su u toku pregovori sa bankom da kamatna stopa bude smanjena na 6,29 %.

Na sastanku se, također, razgovaralo o mreži certificiranja općina, u kojoj učestvuju općine iz susjednih zemalja. Općine koje uspješno prođu proces dobijanja BFC certifikata smatraju se sredinama sa pozitivnim poslovnim okruženjem.

Općinski načelnik Sead Džafić je istakao da će zainteresirane poduzetnike upoznati sa mogućnošću apliciranja na sredstva kod Garantnog fonda i predložio da se za privrednike organizira prezentacija ovog projekta.

Naglasio je da je izrada kanalizacione mreže trenutni prioritet općine Kalesija i zamolio predstavnike Nerde da kroz projekat prekogranične saradnje uvežu Kalesiju sa nekom od općina iz Hrvatske ili Slovenije, kako bi zajednički aplicirali kod evropskih fondova koji u svojim budžetima imaju sredstva planirana za ove namjene.

S obzirom da su općina Kalesija i Nerda do sada uspješno realizirali dva projekta pod pokroviteljstvom EU (solarni paneli za dvoranu MSŠ Kalesija i Inkubacioni centar u Gradskoj dvorani) predstavnici Nerde su izrazili očekivanja da bi sa takvim referencama mogli pronaći partnere za podršku u projektu izrade kanalizacione mreže.