Izgradnjom “socijalnih” stanova riješiti problem kolektivnih centara

Svi kolektivni centri u Bosni i Hercegovini bi trebali biti zatvoreni do 2020. godine i to putem državnog projekta “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja”, a ove godine je počela i gradnja prvih socijalnih stanova za najugroženije porodice.

Na inicijativu načelnika općine Kalesija Seada Džafića danas je u Kalesiji održan sastanak na kojem je bilo riječi o zatvaranju kolektivnih centara na području općine Kalesija, u kojima je smješteno 79 porodica.

Dogovoreno je da se na području kalesijske započne sa aktivnostima na izgradnji stambenih objekata za smještaj osoba u stanju socijalne potrebe, a u koje bi o bile smještene raseljene osobe koje trenutno žive u kolektivnim centrima. Nakon njihovog povratka u prijeratna mjesta prebivališta ili izgradnje vlastitih kuća općina Kalesija bi u ove stanove mogla smjestiti socijalne ugrožene kategorije stanovništva.

Načelnik Sead Džafić je istakao da će općina Kalesija u ovoj godini obezbijediti lokaciji i projektnu dokumentaciju za gradnju stambenih objekata za zbrinjavanje porodica u stanju socijalne potrebe.

„ Obećao sam da ću za vrijeme obnašanja pozicije općinskog načelnika zatvoriti kolektivne centre. Već sam razgovarao sa ministrom Edinom Ramićem koji mi je obećao pomoć u ovom projektu. Danas smo dogovorili konkretne korake u ovom pravcu. Preuzeli smo obavezu da u ovoj godini pripremimo projektnu dokumentaciju i pronađeno lokaciju, a možda čak i da počnemo sa gradnjom jedne ili dvije stambene zgrade na području općine Kalesija“, kazao je Džafić.

Dodao je da će nakon izgradnje općina Kalesija biti vlasnik ovakvih stambenih jedinica u kojima bi se u budućnosti mogle smjestiti i osobe u stanju socijalne potrebe.

Po riječima Nisveta Mujanovića, savjetnika ministra za izbjegla i raseljena lica u Vladi FBiH, općina Kalesija će biti uključena u državni projekat zatvaranja kolektivnih centara ukupne vrijednosti 104 miliona eura.

„Ukupno u BiH imamo 83 kolektivna centra, od čega je 58 u FBiH. Na području općine Kalesija imamo 79 porodica ili 243 lica smještenih u kolektivnim centrima. Izgradnjom ovakvih stambenih jedinica trajno bi riješili njihov problem, kroz socijalno stanovanje“, kazao je Mujanović i naglasio da će se formirati mješovita komisija koja će ispitati status svake porodice i na osnovu toga odrediti da li ispunjavaju uslove za dodjelu stanova u ovim stambenim objektima.

Nurdin Muhamedbegović, pomoćnik ministra za rad i povratak u Vladi TK-a, ističe da su pojedine općine već započele sa procesom zatvaranja kolektivnih centara i očekuje se da će do 2020.godine biti zatvoreni svi kolektivni centri u Tuzlanskom kantonu.

„ Na prostoru Tuzlanskog kantona imamo ukupno 9 kolektivnih centara u sedam općina. U Tuzli i Srebreniku proces zatvaranja kolektivnih centara je već u poodmakloj fazi. U drugim općinama se vrše pripreme, a nešto manje u odnosu na druge općine zaostaju Kalesija i Banovići. Cilj ovog sastanka je bio da i općina Kalesija uđe u projekat „CEB 2“ i da u ovoj godini započne sa aktivnostima na zatvaranju kolektivnih centara“, kazao je Muhamedbegović.

Inače, sastanku su pored općinskog načelnika Seada Džafića, sa saradnicima, prisustvovali predstavnici UNHCR-a, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva za izbjegla i raseljena lica u Vladi FBiH, Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK.