Mr sc. Edin Glogić dipl. oec na čelu Agencije za razvoj općine Kalesija

Nadzorni odbor Agencije za razvoj Općine Kalesija na svojoj drugoj redovnoj sjednici imenovao je magistra ekonomskih nauka Edina Glogića za direktora Agencije.

Novoimenovani direktor dolazi iz privatnog sektora, te ima bogato iskustvo iz oblasti ekonomije i razvojno-investicijskih projekata na Međunarodnom nivou.

“Cilj nam je da kroz ovu Agenciju osiguramo investicije iz različitih fondova koji dolaze kako iz BiH tako i od Evropske unije, kao što su IPA fondovi. Ja ću biti na raspolaganju i privrednicima da zajedno radimo projekte koji će donijeti bolje uslove u našoj Kalesiji i nova radna mjesta”, rekao je Edin Glogić.

On ističe da će Agencija za razvoj pratiti i projekte iz Strategije razvoja Općine Kalesija koja se usvojena od strane Općinskog vijeća te da će se pomaci vidjeti u narednim mjesecima.

Edin Glogić, je magistar ekonomskih nauka u oblasti računovodstva i revizije, viši asistent na Fakultetu poslovne ekonomije u oblasti računovodstva, certificirani računovođa, ovlašteni interni revizor za privredu i IT, stalni je sudski vještak ekonomske struke. Aktivan je član Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH i Saveza računovođa i revizora RS-a, predsjednik je Komsije za kontinuiranu profesionalnu edukaciju računovođa i revizora pri SRR FBiH.

Posjeduje bogato iskustvo u oblasti ekonomije, upravljanja i biznisa kako u okviru Bosne i Hercegovine tako i na Međunarodnom nivou.