MZ Rainci Donji

Naziv MZ: MZ Rainci Donji
Adresa: Rainci Donji bb
Kontakt:
Sekretar: Karahodžić Ševal

Članovi savjeta:
Suljkanović Elvedin
Husejnović Ekrem
Požegić Fahrudin
Husejnović Sakib
Džafić Zijad
Kalajdžić Ismet
Čanić Hariz