Načelnik Sead Džafić i ministar Edin Ramić potpisali ugovor o početku izgradnje puta Omega-Drvenički Lug

Općinski načelnik Sead Džafić, federalni ministar za raseljene i izbjegle osobe Edin Ramić te grupa ponuđača J.V. “HIH” Živinice i “Roading” Gračanica koju predstavlja Abdurahman Hodžić potpisali su danas ugovor vrijedan 316.611 KM a tiče se izgradnje puta od TC Omega-Drvenički Lug.

Ovaj put u dužini od 2,6 kilometara povezat će dva entiteta, odnosno općinu Kalesija i opštinu Osmake i uveliko će olakšati povratnicima da dolaze do svojih imanja i domova.

Za ovu dionicu puta Općina Kalesija je izdvojila 200.000 KM dok je Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice izdvojilo 116.611 KM.

Hvala ministru koji sve čini kako bi pomogao našu Kalesiju i naše građane. Na ovoj dionici puta već je urađen most preko rijeke Spreče prošle godine, a evo mi sada zajednički krećemo da rješimo ovu dionicu i da olakšamo povratnicima i skratimo im put od Osmaka do administrativnog centra Kalesije, rekao je općinski načelnik Sead Džafić.

Ministar Edin Ramić kaže da je ova trasa jedna od najznačajnijih, a ovaj put je trasiran još 2005.godine i olakšat će komunikaciju povratnika i Kalesije, a pomoće i poljoprivrednicima koji imaju parcele na ovoj dionici puta koji će biti širok preko pet metara.

On ističe da će u saradnji sa općinskim načelnikom Seadom Džafićem nastaviti da ulaže uprojekte koji znače dobro građanima Osmaka ali i Kalesije.

Abdurahman Hodžić istakao je da će on kao izvođač radova u ponedjeljak već ući na pomenutu dionicu i da će radovi čim prije početi kako bi sve bilo završeno u zakonom predviđenom roku.