Načelnik Sead Džafić podijelio svoju treću plaću studentima, socijalno ugroženim i za OŠ Vukovije

Načelnik Kalesije Sead Džafić danas je podijelio svoju treću plaću građanima Kalesije. Na spisku su se našli učenici i studenti kojima je dodijeljeno po 100 KM, socijalno ugrožene osobe po 120 KM te najveći iznos od 500 KM načelnik je dodijelio OŠ Vukovije Gornje.

Od svoje plaće načelnik je izdvojio 500 KM za sanaciju područne škole u Gornjim Vukovijama, a novac je preuzeo direktor ove obrazovne ustanove Armin Hodžić.

Na spisku se našlo i četrnaest osoba koje su u stanju socijalne potrebe i na osnovu prijedloga MZ načelnik je njima dodijelio po 120 KM, a po 100 KM kao stipendije pomognuto je osam učenika i studenata.

Stipendije:

 1. Merima Osmanović MSŠ Kalesija
 2. Bajro Hasanović MSŠ Kalesija
 3. Redžo Habibović MSŠ Kalesija
 4. Lejla Bešić MSŠ Kalesija
 5. Jusuf Ćivić MSŠ Kalesija
 6. Ensar Atanović Medicinska škola Tuzla
 7. Azra Aščić MSŠ Kalesija
 8. Mubina Selimović Medicinska škola Tuzla

Socijalno ugrožene osobe

 1. Nezir Ferhatović Kikači
 2. Džemila Sakić Kikači
 3. Zemir Halilović Memići
 4. Mirsada Smajlović Kalesija
 5. Zubejda Barčić Gornje Petrovice
 6. Dževad Aščić Vukovije Gornje
 7. Ramiz Alić Sarači
 8. Nijaz Alibašić Sarači
 9. Nezira Seferović Mahala
 10. Maksida Hodžić Kalesija
 11. Samir Hasanović Vukovije Donje
 12. Mirzet Selimović Vukovije Donje
 13. Rašida Hadžić Seljublje
 14. Nermina Kulanić Vukovije