Načelnik Sead Džafić potpisao Sporazum za sanaciju puta Kikači-Hrasno Gornje

Općinski načelnik Sead Džafić u prostorijama JU “Direkcija regionalnih cesta TK” potpisao je Sporazum o realizaciji Odluke Upravnog odbora JU “Direkcija regionalnih cesta TK” o izdvajanju 28.339 KM za sanaciju lokalne ceste Kikači-Hrasno Gornje.

Ova sredstva u narednih 30 dana mi ćemo usmjeriti u sanaciju puta Kikači-Hrasno Gornje dionica Hrasno Donje-ambulanta, rekao je općinski načelnik Sead Džafić.

Načelnik Džafić se zahvalio i Vladi TK koja je prepoznala ovaj projekat koji je kandidirala Općina Kalesija.