Načelnik Sead Džafić sazvao okrugli stol za predstavnike političkih partija/stranaka vezano za Budžet za 2018.godinu

Općinski načelnik Sead Džafić sazvao je okrugli stol za predstavnike političkih stranaka/partija koje participiraju u Općinskom vijeću Kalesija sa kojima je razgovarao o Budžetu za narednu godinu.

Šef u Službi za budžet i privredu Abdulah Gutić prisutnima je predstavio sve tačke koje sadrži prijedlog Budžeta za narednu godinu, ali i stavke koje su uvrštene nakon provedenih javnih rasprava u MZ na području naše općine.

Budžet za narednu godinu pratit će i projekte koji su uvršteni u Strategiju razvoja općine a Kalesija, odnosno one projekte čija realizacija je planirana u prvoj godini Strategije.

Na ovaj način pružena je prilika političkim strankama/partijama da daju svoje prijedloge i pomognu u kreiranju Budžeta za narednu godinu.

Vijećnici Mujo Mujkić (GDS) i Dina Šmigalović (SDA) kazali su da su materijal za diskusiju dobili kasno te će putem Amandmana se očitovati o pojedinim stavkama Budžeta.

Edin Ramić kao povjerenik Stranke demokratske akcije istakao je da je ovo dobar način da se obave konsultacije i da se prije kreiranja Budžeta vijećnici upoznaju sa projektima koji su tu uvršteni.

Pored načelnika Seada Džafića te šefova Službi i savjetnika Fikreta Suljkanovića okruglom stolu su prisustvovali i Edin Ramić, Mensur Hukić(NL SDŽ), Sejfo Trgovčević i Muhamed Alić (ASDA), Dina Šmigalović (SDA), Armin Hodžić (SBB), Fejzulah Mujanović, Jasmin Osmančević i Rašid Vildić (BPS), Mujo Mujkić (GDS), Elvir Brkić (Samostalni vijećnik), Armin Karić (SDP) kao i Hajrudin Husejnović sekretar OV Kalesija.