Obavijest poljoprivrednicima

Članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službene novine FBiH” broj: 42/10), propisano je da su klijenti dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje, za koju očekuju novčanu podršku u narednoj godini nadležnoj općinskoj službi za poslove poljoprivrede, najkasnije do 15. novembra tekuće godine. Istim članom propisano je da klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u navedenom roku neće moći ostvariti novčanu podršku u narednoj godini.

Obrasci prijave mogu se preuzeti na info pultu u šalter sali općine Kalesija, uz napomenu istim da ne prijavljuju proizvodnju ispod minimalnih poticajnih količina.

Služba za privredu i budžet