Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Obavijest za poljoprivrednike da prijave plan proizvodnje

Datum: 17.10.2018. 09:29

Članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (Službene novine FBiH broj 42/10), propisano je da su klijenti dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje, za koju očekuju novčanu podršku u narednoj godini općinskoj službi za poslove poljoprivrede najkasnije do 15.novembra ove godine.

Istim članom propisano je da klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u navedenom roku neće moći ostvariti novčanu podršku u narednoj godini.

Obrasci prijave mogu se preuzeti u kancelariji za poljoprivredu u zgradi Općine Kalesija, uz napomenu poljoprivrednim proizvođačima da ne prijavljuju proizvodnju ispod minimalnih poticajnih količina.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map