Obavijest za učenike dobitnike priznanja “Ponos Općine Kalesija”

Obavještavaju se učenici sa područja općine Kalesija koji su dobitnici priznanja “Ponos Općine Kalesija”, da će im ista biti uručena u utorak 3.novembra 2020.godine u prostorijama Bosanskog kulturnog centra “Alija Izetbegović”.

Pored priznanja, učenicima će biti dodijeljena i novčana nagrada u iznosu od 100 KM.

S obzirom na preporuke nadležnih ustanova, učenike molimo da dođu u vremenu kada je predviđena njihova grupa. Maske su obavezne.

U 12:00 sati učenici OŠ Memići, OŠ Vukovije i OŠ Kalesija, a u 13:00 sati učenici OŠ Rainci i OŠ Tojšići.

Osnovna škola “Memići” Memići

 1. Bukvić (Sanel) Ajla
 2. Bukvić (Sanel) Anel
 3. Ibralić (Emin) Amina
 4. Kavazović (Avdo) Meliha
 5. Halilović (Samir) Emir
 6. Hodžić (Mustafa) Bakir
 7. Joldić (Muharem) Lejla
 8. Mehanović (Alija) Adnan
 9. Velić (Denis) Amar

Osnovna škola “Vukovije” Vukovije Gornje

 1. Aščić (Asim) Amir
 2. Hukić (Senaid) Nejla
 3. Mehmedović (Asim) Edin
 4. Imamović (Mirzet) Anida
 5. Jukanović (Samir) Senida
 6. Hamidović (Halim) Almira
 7. Jukanović (Ibrahim) Emina
 8. Imamović (Ćazim) Hazim
 9. Alić (Muhamed) Amila
 10. Aščić (Jusuf) Ajla
 11. Hodžić (Mehmed) Halima
 12. Hodžić (Mehmed) Idriz
 13. Kalabaluković (Dževad) Enes
 14. Mešanović (Senad) Elma

Osnovna škola “Kalesija” Kalesija

 1. Baručić (Muharem) Benjamin
 2. Bukvarević (Hazmir) Ilma
 3. Čaušević (Muharem) Irma
 4. Hodžić (Jasmin) Hamza
 5. Islamović (Muharem) Adin
 6. Karić (Fuad) Armin
 7. Mujkić (Jusuf) Belma
 8. Pašalić (Sabahudin) Ajla
 9. Šmigalović (Nedim) Samra
 10. Kadić (Muharem) Mirela
 11. Smajlović (Nermin) Amina
 12. Spahić (Admir) Emir
 13. Hamzić (Amir) Ajla
 14. Hasanović (Suad) Amar
 15. Jahić (Mumin) Dženita
 16. Kurtić (Enver) Amna
 17. Kurtić (Nedžad) Dženan
 18. Nasupović (Rizah) Faris
 19. Novačinović (Zaim) Alen
 20. Novačanović (Huso) Mensur
 21. Sinanović (Senaid) Adna
 22. Tubić (Mujo) Almedin
 23. Zahirović (Muhamed) Kenan
 24. Imamović ((Mehmedalija) Amna
 25. Tahić (Enver) Amra
 26. Smajlović (Mersudin) Amila

Osnovna škola “Rainci Gornji” Rainci Gornji

 1. Alibašić (Hasan) Anela
 2. Alić (Mirzet) Naida
 3. Barčić (Almir) Alisa
 4. Barčić (Ibrahim) Belmina
 5. Džafić (Samir) Lejla
 6. Fejzić (Sabahudin) Amra
 7. Husejinović (Mersad) Melisa
 8. Husić (Rizo) Smail
 9. Idrizović (Mirnes) Amina
 10. Imamović (Hariz) Ajla
 11. Imamović (Rijad) Merjema
 12. Kadrić (Senad) Kenan
 13. Mešić (Nermin) Amar
 14. Mešić (Nermin) Eldar
 15. Mešić (Admir) Tarik
 16. Zulić (Mirsad) Amila
 17. Zulić (Nurija) Mirzet

Osnovna škola “Tojšići” Tojšići

 1. Mujanović (Fejzulah) Erna
 2. Fatić (Elvir) Lamija
 3. Islamović (Mirza) Amel
 4. Avdibašić (Amir) Amira
 5. Hadžić (Nermin) Harun
 6. Agić (Salih) Dalila
 7. Husić (Seid) Mustafa
 8. Mujanović (Nermin) Suljo
 9. Hasanović (Mevludin) Lejla
 10. Rizvić (Mersudin) Meliha
 11. Avdibašić (Ramiz) Nusreta
 12. Mehanović (Mehmedalija) Melisa
 13. Hadžić (Zaim) Nudžejma
 14. Mešanović (Vehid) Anela
 15. Zejnilović (Rešad) Selma
 16. Merić (Samir) Samra
 17. Sahanić (Dževad) Azra
 18. Mujanović (Teufik) Mirsada
 19. Hujdur (Halil) Ajla
 20. Kuralić (Zikrija) Zerina
 21. Sakić (Hidajet) Namik
 22. Sakić (Sejid) Semina
 23. Hodžić (Ahmed) Adela
 24. Agić (Samir) Tarik
 25. Smajić (Vahid) Velida
 26. Zulić (Miralem) Elma
 27. Mušanović (Damir) Ilma