Obavještenje-IZMJENE I DOPUNE DIJELA REGULACIONOG PLANA „JUŽNA ZONA“ KALESIJA

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-4603/20.                                                                                     

Datum: 27.08.2020.godine     

Na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine TK“.6/11; 4/13 i 15/13, 3/15, 2/16, 4/17),Statuta općine Kalesija („Sl. glasnik općine Kalesija“ br. 10/07, 7/8, 10/11, 3/12 i 6/13), Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana „Južna zona“ Kalesija („Sl. glasnik općine Kalesija“ br: 4/20),na prijedlog Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija, Općinski načelnik objavljuje

                                                      O B A V J E Š T E NJ E

            OBAVJEŠTAVAMO SVE ZAINTERESIRANE GRAĐANE, FIZIČKA I PRAVNA  LICA DA SE IZMJENE I DOPUNE DIJELA REGULACIONOG PLANA „JUŽNA ZONA“ KALESIJA STAVLJAJU NA JAVNI UVID.

            UVID SE MOŽE IZVRŠITI SVAKIM RADNIM DANOM OD 8:00 h  do 13:00 h U PROSTORIJAMA OPĆINE KALESIJA U SLUŽBI ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE (kancelarija br:20), KAO I PUTEM web stranice:www.kalesija.ba

            PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE, MIŠLJENJA I SLIČNO NA IZMJENE REGULACIONOG PLANA „JUŽNA ZONA“ KALESIJA, MOGU SE DOSTAVITI DO 08.09.2020 GODINE, U SLUŽBU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE ILI PUTEM E-mail: opcina@kalesija.ba


           
NAVEDENI DOKUMENTI OSTAJU NA JAVNOM UVIDU DO 08.09.2020. GODINE. DO 11,00 SATI, A JAVNA RASPRAVA O NAVEDENIM DOKUMENTIMA ĆE SE ODRŽATI   DANA 08.09.2020. GODINE SA POČETKOM U 13,00 SATI U SALI ZA SASTANKE OPĆINE KALESIJA.

Po ovlaštenju

Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović