Obavještenje o obustavi saobraćaja na alternativnom putu Hrasno Donje – Horozovina

Obavještavamo vas da je ovih dana započela realizacija Projekta asfaltiranja alternativnog puta Hrasno Donje – Horozovina.

Partner na ovom projektu je World Vision BiH, ured u Tuzli, a izvođač radova je firma “Terakop” doo Živinice. Zbog planirane dinamike izvršenja ovog važnog projekta te obezbjeđenja ovog gradilišta obustavljamo saobraćaj ovom putnom dionicom u periodu izgradnje puta i to počev od 09.augusta do 01.septembra 2017. godine.

Obustava saobraćaja će od strane Općine i izvođača radova biti obilježena odgovarajućim znakovima na pomenutoj saobraćajnici, a od vas očekujemo podršku u sprovođenju iste.

Pomoćnik načelnika

Hazim Halilović