Obavještenje pripadnicima boračke populacije sa područja Kalesije vezano za “zdravstvene markice”

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (demobilisani branioci, ratni vojni invalidi, porodice šehida – poginulih branilaca, dobitnici najvećih ratnih priznanja i članovi njihovih porodica) sa područja općine Kalesija da će Služba za opću i društvene djelatnosti, Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica početi sa podjelom premija – “markica” zdravstvenog osiguranja za 2020 godinu, počev od 26.02.2020 godine u skladu sa Instrukcijom za primjenu odredbi Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u vezi ostvarivanja prava na premiju zdravstvenog osiguranja broj: 15/1-02-000856/19 od 14.01.2019 godine.