Obavještenje za profesore predškolskog odgoja i razredne nastave

Obavještavaju se profesori predškolskog odgoja i profesori razredne nastave koji su završili obuku za provedbu Programa predškolskog odgoja, a koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje da se jave u zgradu Općine Kalesija do petka 20.marta u kancelariju broj 28 (Služba općinskog načelnika) u periodu od 08:00 – 15:00 sati radi eventualnog angažmana za provedbu obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školama na području naše općine.

Riječ je o provedbi obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od 150 sati.

Sve informacije možete dobiti na broj telefona 035 367 700.

Prilikom prijave sa sobom je potrebno donijeti ličnu kartu i kopiju diplome (nije potrebno istu ovjeravati).