Objavljenje rang liste kandidata učenika i studenata za dodjelu stipendija

Na osnovu odredbi člana 16. stav (6) i člana 6. i 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 16/15 i 02/18 ), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, sačinjava sljedeće liste:

Bodovani studenti

Bodovani učenici

Nekompletni studenti i učenici

Rok za žalbe je do 17.aprila ove godine. Rječ je o preliminarnim listama dobitnika stipendija koje dodjeljuje Ministarstvo za boračka pitanja TK.