Odluka o izmjeni režima saobraćaja Hrasno Donje -Horozovina

Na osnovu člana 73. a u vezi sa članom 13. Zakona o cestama Federacije BiH (,,Službene novine      FBiH” broj 12/10 i 66/13) i člana 8. stav 10. Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području Općine Kalesija („Službeni glasnik Općine Kalesija” broj 4/18),  Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu općine Kalesija, a na zahtjev  mjesne zajednice odnosno investitora radova  d o n o s i:

O D L U K U
o izmjeni režima saobraćaja

Član 1.

Ovom Odlukom privremeno prestaje da važi postojeći režim saobraćaja, a uvodi se režim potpune zabrane saobraćaja zbog izvođenja radova na putu Hrasno Donje – Bečin potok-Kosovina-Horozovina mezarje za vremenski period od 19.05.2021 do 26.05.2021.godine.

Član 2.

Postavljanje odgovarajućih obilježavajućih traka na mjestima početka i završetka zabrane saobraćaja u navedenim mjestima izvršit će izvođač radova u vrijeme navedeno u članu 1. ove Odluke.

Član 3.

O novom režimu saobraćaja na lokalnom putu iz člana 1. ove Odluke Služba će učesnike u saobraćaju obavijestiti putem sredstava javnog informisanja dok će se za provođenje ove Odluke u navedenom terminu starati pripadnici Policijske uprave Kalesija.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počet će se primjenjivati dana 19.05.2021.godine    do 26.05.2021.godine i neće se objavljivati u javnim i službenim glasilima.