Održan sastanak tima za izradu Strategije razvoja Kalesije

U prostorijama Općine Kalesija jučer je održan drugi po redu sastanak tima za izradu Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017-2025.godina kojem su pored osoba iz Kalesije prisustvovali i predstavnici UNDP-a.

Sastanku su prisustvovali Fikret Suljkanović savjetnik načelnika, Fadil Alić predsjedavajući OV Kalesija, pomoćnici načelnika Hata Mujčinović, Zijad Kulanić, Abdulah Gutić, Hazim Halilović, magistar ekonomskih nauka Edin Glogić, ispred mladih osoba Armin Karić, životna sredina i zaštita okoliša Muhamed Omerović, socijalna zaštita Izet Hadžić, zdravstvo Muhamed Osmanović, zdravstvena zaštita životinja Nermin Živčić, ispred privrednika Kasim Selimović, poljoprivrede Meho Majdančić, komunalne djelatnosti Edis Mešić, vodosnabdijevanje Senaid Sinanović, elektrosnabdijevanje Husnija Imamović, sport i nevladin sektor Suljo Sinanović, građevinarstvo i saobraćaj Sead Alić, te Dževad Tosunbegović i Amra Selimović kao članovi tima.

Pomenuti Konsultantski tim ima zadatke da identificira i uključi lokalne aktere, analizira stanja i strateške platforme, da koordinira radom sektorskih grupa pri izradi razvojih planova, te da uradi Plan razvoja organizacionih kapaciteta i ljudskih potencijala za implementaciju strategije.

Konsultantski tim koji je sastavljen od stručnjaka iz različitih oblasti će donijeti prijedloge na osnovu kojih će načelnik Sead Džafić izvršiti imenovanje sektorskih timova za pojedine oblasti razvoja i druga radna tjela potrebna za podršku cjelom procesu strateškog planiranja.

Na sastanku je postavljeni rok za izradu Strategije, a to je 31.juli 2017.godine.