Održana 13.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija, usvojen Izvještaj o radu općinskog načelnika

Danas je održana 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija na kojoj se našlo 25 tačaka Dnevnog reda.

Vijećnici su usvojili Odluku o formiranju MZ Petrovice, također usvojena je i Odluka o izdvajanju dijela naseljenog mjesta Prnjavor, naselja Palavre iz MZ Prnjavor i pripajanju MZ Kalesija Centar.

Razmatrana je i usvojena Odluka o deficitarnim zanimanjima na području općine Kalesija, a riječ je o zanimanjima zidar, tesar, armirač, metalostrugar, izolater, limar, stolar, obućar, bravar, kovač, rukovodilac građevinskih mašina, vozač motornih vozila, zavarivač, šivač i elektroničar.

Odluka o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija dobila je također podršku vijećnika, kao i Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kalesija i Javne ustanove BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.

Općinski vijećnici su podržali i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.

  1. Bešić Almiru vl. OR “Bešić stil” Dubnica – Kalesija,
  2. Đedović Šemse Ismetu iz Kalesije,
  3. “Lafat komerc” d.o.o. Kalesija.

Odluka o razrješenju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu dobila je potrebnu većinu te Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.

Većinom glasova data je i saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JZU Dom zdravlja Kalesija, a usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području općine Kalesija.

Vijećnici su dali podršku i Izvještaju o radu općinskog načelnika Seada Džafića za 2017.godinu, ali i Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.-31.12.2017.godine

Usvojeni su Izvještaji o radu za 2017.godinu

  1. JU „Centar za socijalni rad“ Kalesija
  2. JZU „Dom zdravlja“ Kalesija
  3. JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija

Izvještaji o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2017.godini čiji je osnivač Općina Kalesija, JU „Centar za socijalni rad“, JZU „Dom zdravlja“ i JU BKC „Alija Izetbegović“ nisu dobili potrebnu većinu.

Prihvaćene su Informacije o radu Općinskog suda Kalesija, JU „Služba za zapošljavanje TK“ Biro Kalesija i Poreske uprave –Ispostava Kalesija za period 01.01.-31.12.2017.. Vijećnici su prihvatili Informaciju o stanju vodosnabdijevanja i stanja grupnih i mjesnih vodovoda na području općine Kalesija, Informacija o radu JP „Regionalna deponija Zvornik“, Informacija o boravku raseljenih lica na području općine i ostvarenom povratku na području Kalesije u 2017.godini i Informaciju o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite.

Usvojen je i Zaključak o intoniranju himne na početku sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnici su razmatrali i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, kao i Nacrt Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.