Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 18.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Danas je održana 18.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija na kojoj se našlo 12 tačaka dnevnog reda.

Vijećnici su podržali Odluku o određivanju pravnih lica u kojima općina Kalesija ima vlasnički udio i pravnih lica čijije osnivač općina Kalesija, koja su obavezna organizovati zaštitu ljudi i imovine, Odluku o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe na području općine Kalesija.

Također, podršku vijećnika dobila je i Odlukao davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije za Bingo doo Tuzla, Gaudium doo Doboj Istok te za Mirsada Kalajdžića iz Sarajeva.

Podršku je dobila i Odluka o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup zemljišta sa kamponirima u Petrovicima Gornjim.

Na ovoj sjednici usvojen je Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajendičke komunalne potrošnje na području općine Kalesija za 2019.godinu, kao i Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu zajedničke komunalne potrošnje na području općine Kalesija za 2019.godinu.

Općinski vijećnici su razmatrali i podržali Odluku o davanju saglasnosti na cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2019.godini.

Izvještaj o radu i poslovanju u 2017.godini JP “Veterinarska stanica” Kalesija dobio je podršku vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija.

Usvojena je Informacija o provedenim Općim izborima održanim 07.10.2018.godine. Prihvaćena je i Informacija o primjeni Sporazuma o saradnji u pogledu provođenja alternativnih mjera prema maloljetnicima u sukobu sa Zakonom u 2018.godini, Informacija o izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2018.godinu kao i Informacija o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnost kvaliteta vode za piće i zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava i stanju protivpožarne zaštite.