Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana sjednica Kolegija općinskog načelnika

Općinski načelnik Sead Džafić održao je redovnu sjednicu Kolegija sa materijalima iz više različitih oblasti koji su upućeni prema Općinskom vijeću te pomoćnicima načelnika u Organu uprave.

Na Kolegiju su doneseni Zaključci da Služba komunalne poslove i civilnu zaštitu organizira čišćenje kanala, kršenje i košenje rastinja i trave pored lokalnih puteva na području općine Kalesija, da izvrši čišćenje divlje deponije na lokaciji u centru Kalesije kod kuće Ahmeta Ahmetovića, da izvrši postavljanje odgovarajućih saobraćajnih znakova u Ulici Žrtava genocida u Srebrenici, te da popravi i uredi dječije igralište kod rijeke Spreče.

Doneseni su i Zaključci da Općinski pravobranilac i Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenu i provedu postupke utvrđivanja uzurpacija zemljišta u posjedu/vlasništvu Općine Kalesija ,te da nastave ranije započete postupke utvrđivanja uzurpacije zemljišta na cijeloj teritoriji naše općine.