Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Održana sjednica Kolegija općinskog načelnika

Datum: 22.04.2021. 09:54

Općinski načelnik Sead Džafić održao je redovnu sjednicu Kolegija sa materijalima iz više različitih oblasti koji su upućeni prema Općinskom vijeću te pomoćnicima načelnika u Organu uprave.

Na Kolegiju su doneseni Zaključci da Služba komunalne poslove i civilnu zaštitu organizira čišćenje kanala, kršenje i košenje rastinja i trave pored lokalnih puteva na području općine Kalesija, da izvrši čišćenje divlje deponije na lokaciji u centru Kalesije kod kuće Ahmeta Ahmetovića, da izvrši postavljanje odgovarajućih saobraćajnih znakova u Ulici Žrtava genocida u Srebrenici, te da popravi i uredi dječije igralište kod rijeke Spreče.

Doneseni su i Zaključci da Općinski pravobranilac i Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenu i provedu postupke utvrđivanja uzurpacija zemljišta u posjedu/vlasništvu Općine Kalesija ,te da nastave ranije započete postupke utvrđivanja uzurpacije zemljišta na cijeloj teritoriji naše općine.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map