Općinski načelnik 8.maj proglasio Danom žalosti na području Kalesije

Općinski načelnik Sead Džafić donio je Odluku da se 8.maj proglasi Danom žalosti na području općine Kalesija zbog kolektivne dženaze i ukopa osam Bošnjaka ubijenih 8.maja 1992.godine u Hemlijašima.

Na zgradi općine Kalesija, javnim ustanovama i preduzećima kojima je osnivač općina Kalesija, zastave će biti spuštene na pola koplja, zabranjeno je održavanje svih javnih priredbi kulturnog i zabavnog sadržaja, puštanje muzike u ugostiteljskim i drugim objektima, a elektronski mediji će svoj program uskladiti sa Danom žalosti.

8.maja u Hemlijašima bit će ukopani:

  1. Vildić (Ibrahim) Pašan rođen 1966. godine iz Hemlijaša
  2. Vildić (Salkan) Ibrahim rođen 1935 godine iz Hemlijaša
  3. Vildić (Salkan) Mujo rođen 1939. godine iz Hemlijaša
  4. Vildić (Hruso) Mustafa rođen 1946 godine iz Hemlijaša
  5. Vildić (Alija) Smajil rođen 1940 godine iz Hemlijaša
  6. Zulić (Osman) Nedžib rođen 1934 godine iz Hemlijaša
  7. Turkić (Emin) Ibrahim rođen 1930 godine iz Bulatovaca i
  8. Kuduzović (Kadro) Mustafa rođen 1925 godine iz Mahale