Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Općinski načelnik obezbijedio za sve škole bezkontaktne toplomjere

Općinski načelnik Sead Džafić svoju augustovsku platu preusmjerio je za nabavku beskontaktnih toplomjera koji će biti distribuirani u sve obrazovne ustanove na području naše općine.

Podsjećanja radi, svoju mjesečnu plaću, općinski načelnik od preuzimanja mandata dijeli za najugroženije kategorije stanovništva, najbolje sportiste, studente i udruženja koja se bave humanitarnim radom.

S obzirom da je Ministarstvo obrazovanja donijelo odluku o početku nastave moja obaveza kao prvog čovjeka općine je da brinem o zdravlju naše djece. Kupovinom toplomjera pomažemo nastavnicima da u svakom trenutku mogu provjeriti temperaturu kod učenika i na taj način spriječimo da dođe do zaraze među učenicima i nastavnicima, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

On je pozvao direktore i nastavnike svih obrazovnih ustanova sa područja naše općine da u ova teška vremena posvete mnogo više pažnje djeci koja od ranije imaju zdravstvenih problema i koja spadaju u rizične kategorije kako bi u slučaju pogoršanja stanja se reagovalo i kako bi se istima pružila adekvatna medicinska pomoć.