Općinski načelnik preko Fonda za zaštitu okoliša obezbijedio za Kalesiju preko 100.000 KM

Općinski načelnik Sead Džafić preko projekata koji su upućeni prema Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, za Općinu Kalesija obezbijedio je 101.282 KM.

Riječ je o projektima nabavka specijalnog vozila za odvoz selektiranog otpada u iznosu od 70.000 KM, te poboljšanje energetske efikasnosti objekta JU Centar za socijalni rad Kalesija i KP Komunalac Kalesija u iznosu od 31.282 KM.

Mi ćemo odmah krenuti sa aktivnostima i već danas će biti pokrenute određene procedura kako bi projekte što prije realizirali, rekao je općinski načelnik Sead Džafić.

On se zahvalio direktoru Fonda Fuadu Čibukčiću koji je prepoznao bitnost ovih projekata i iste odobrio.