Općinski načelnik razgovarao sa predstavnicima Ambasade Švicarske u BiH

Općinski načelnik Sead Džafić danas je primio u radnu posjetu delegaciju Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Tema razgovora bila je provedba MEG projekta (Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja) koji se implementira na području naše općine, ali se razgovaralo i o zakonima koji su prepreka za brži lokalni razvoj.

Općinski načelnik Sead Džafić prisutne je upoznao sa potencijalnima koje ima naša općina, sa brojem stanovnika, pomacima koji su napravljeni u protekle dvije godine kada je u pitanju razvoj naše lokalne zajednice, kao i o projektima čija implementacija se očekuje.

Načelnik Sead Džafić je kazao da je velika prepreka bržem razvoju lokalnih zajednica velika administracija na kantonalnim ili federalnim nivoima ali i Zakon o javnim nabavkama koji usporava određene projekte i investicije.

Načelnik je kazao da je Kalesija mnogo dobila provedbom MEG projekta te da su zahvaljujući učešću u istom napravljene velike promjene i olakšice za građane Kalesije. Zahvaljujući ovom projektu naša općina je od Ambasade Švicarske dobila grantovska sredstva.

Prema riječima predstavnika Ambasade Švicarske u BiH, Kalesija je općina koja se ima čime pohvaliti i gdje se vide pomaci posebno kada je u pitaju MEG projekat gdje je jasno vidljivo da se u protekle dvije godine dosta napravilo kada je u pitanju saradnja sa građanima, olakšice za privredu i za građane.

Sastanku su prisustvovali Patrick Egli zamjenik direktora zasaradnju Ambasade Švicarske u BiH, Srećko Bajić oficir za vezu Ambasade Švicarske, Almir Tanović viši programski službenik, Servan Peca novinar „Le Temps“ magazina iz Švicarske kao i Goran Štefatić MEG projektni menadžer, Siniša Ubiparipović i Alen Robović.

Pomenuta delegacija je razgovarala i sa Abdulahom Gutićem šefom u Službi za privredu i Budžet kao i sa Nijazom Hamidovićem savjetnikom za ekonomski razvoj kao i sa Sabahudinom Sakićem direktorom JP “Vodovod i kanalizacija” koji su također uključeni u MEG projekat.