Općinski načelnik Sead Džafić sastao se sa ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK

Općinski načelnik Sead Džafić održao je radni sastanak sa Mustafom Šakićem, ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona. Tema sastanka bila je pomoć općini Kalesija kada su u pitanju projekti iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede.

Mi imamo velike površine obradivog poljoprivrednog zemljišta koje je dato pod zakup, a na tim lokacijama je Prostornim planom određena industrijska zona, te smo zamolili ministra da nam pomogne da nađemo mogućnost da napravimo sa zakupcima zamjenu zemljišta kako bi te parcele oslobodili za potencijalne investitore. Također, prema ovom ministarstvu uputili smo i određene projekte kada je u pitanju novac iz vodnih naknada, a riječ je o uređenju korita rijeke Spreče i Gribaje, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

Na sastanku je bilo riječi i o podršci projektima kada je u pitanju rekultivacija poljoprivrednog zemljišta, koje bi se privelo namjeni.

Ja sam načelnika upoznao sa finansijskim planom za ovu godinu kao i sa mogućnostima za Kalesiju. Želim da pomognem i da podržim projekte koji su od interesa za poljoprivredne proizvođače, a sa načelnikom sam dogovorio da dostave i spisak poljoprivrednih proizvođača koji imaju zakup državnog zemljišta na parcelama koje su predviđene za industrijsku zonu kako bi smo to što prije rješili, kazao je ministar Mustafa Šakić.

Sastanku sa načelnikom prisustvovali su i predstavnici Socijaldemokrata BiH, predsjednik Faruk Džafić te Fejzulah Mujanović i Jasmin Osmančević.