Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Plan izlaganja izvoda iz CBS

Datum: 8.08.2018. 21:11

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

  TUZLANSKI KANTON

    OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 080 – 10/18
Datum, 31.05.2018.godine

 

Na osnovu člana 2. 13. Izbornog zakona BiH,  (“Službeni glasnik BiH”, broj. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 17. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska (»Sl.glasnik BiH«, broj. 29/18), Općinska izborna komisija  Kalesija na sjednici održanoj 31.05.2018. godine donijela je,

 

PLAN IZLAGANJA IZVODA IZ  

CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA

 

 Izvod iz Centralnog biračkog spiska bit će izložen  na uvid javnosti u trajanju od 30 dana , u periodu od 09.06. do 08.07.2018. godine.

Po prijemu i umnožavanju Izvoda iz  Centralnog biračkog spiska od strane Općinske izborne komisije,  isti će se izložiti:

  • u Centru za birački spisak koji se nalazi u zgradi općine Kalesija, ulica Patriotske lige 15. drugi sprat, kancelarija broj 29,
  • prostorijama Mjesnih zajednica za pripadajuća naselja i ulice i
  • kod predsjednika Vijeća mjesnih zajednica uz obavijest da su dužni omogućiti građanima uvid u dostavljeni spisak,

Sva zainteresovana lica u naznačenom vremenu mogu provjeriti svoje podatke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska.

Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska uoče nepravilnosti  i pogrešne podatke imaju pravo zahtijevati njihovu ispravku ili dopunu kod nadležnog organa.   

Izvod iz Centralnog biračkog spiska za raseljena lica nalazit će se u Centru za birački spisak, i ista mogu provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju (općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja-lično ili u odsustvu) najkasnije do 24.07.2018. godine.

Obavještenje javnosti o trajanju izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska, mjesta na kojima će izvodi iz Centralnog biračkog spiska biti izloženi-dostupni kao i obavještavanje raseljenih lica o načinu određivanje biračke opcije u centru za birački spisak će se vršiti putem Neon TV, Radio Ferala, službene internet stranice općine Kalesija, web portala – Nezavisni kalesijski portal, infoplus.ba, Kalesijske – novine, Kalesijski.ba i putem štampanih plakata.     

 

Sve neophodne informacije i provjere mogu se dobiti u Centru za birački spisak  Kalesija u vremenu od 08 – 15 sati i na tel. 035 367 – 706 i 035 367 – 721 ili kod Općinske izborne komisije na tel. 035 367 – 710 i 035 367 – 714.

 

Dostavljeno:

1.- CiK BiH,

2.- Arhiva                      

 

PREDSJEDNIK                               

Hajrudin Huseinović, mr. prava,  s.r.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map