Plan izlaganja PBS

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 080 – 11/20
Datum, 21.07.2020.godine

            Poštovani,

            Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o raspisivanju izbora koji će se održati 15.11.2020. godine.

            Aktuelna aktivnost Općinske izborne komisije Kalesija je izlaganja na uvid javnosti izvoda iz Centralnog biračkog spiska, kako bi sva zainteresovana lica u naznačenom vremenu mogla provjeriti svoje podatke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska.

            Iz navedenog razloga obraćamo Vam se da, ukoliko ste u mogućnosti, na Vašem mediju objavite  Plan izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska u tekstu kako slijedi:

“Na osnovu člana 2. 13. Izbornog zakona BiH,  (“Službeni glasnik BiH”, broj. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 18. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska (»Sl. glasnik BiH«, broj. 29/18, 62/18 i 25/20), Općinska izborna komisija Kalesija na sjednici održanoj 07.07.2020. godine donijela je,

PLAN IZLAGANJA IZVODA IZ 

CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA

              Izvod iz Centralnog biračkog spiska bit će izložen  na uvid javnosti u trajanju od 30 dana,  u periodu od 18.07. do 17.08.2020. godine.

            Po prijemu i umnožavanju Izvoda iz  Centralnog biračkog spiska od strane Općinske izborne komisije,  isti će se izložiti:

  • u Centru za birački spisak koji se nalazi u zgradi općine Kalesija, ulica Patriotske lige 15. drugi sprat, kancelarija broj 29,
  • prostorijama Mjesnih zajednica za pripadajuća naselja i ulice i
  • kod predsjednika Vijeća mjesnih zajednica uz obavijest da su dužni omogućiti građanima uvid u dostavljeni spisak,           

            Sva zainteresovana lica u naznačenom vremenu mogu provjeriti svoje podatke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska.

            Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska uoče nepravilnosti  i pogrešne podatke imaju pravo zahtijevati njihovu ispravku ili dopunu kod nadležnog organa.  

            Izvod iz Centralnog biračkog spiska za raseljena lica nalazit će se u Centru za birački spisak, i ista mogu provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju (općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja-lično ili u odsustvu) najkasnije do 01.09.2020. godine.

            Obavještenje javnosti o trajanju izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska, mjesta na kojima će izvodi iz Centralnog biračkog spiska biti izloženi-dostupni kao i obavještavanje raseljenih lica o načinu određivanje biračke opcije u centru za birački spisak će se vršiti putem Neon TV, Radio Ferala, službene internet stranice općine Kalesija, web portala – Nezavisni kalesijski portal, infoplus.ba, Kalesijske – novine i putem štampanih plakata.    

Sve neophodne informacije i provjere mogu se dobiti u Centru za birački spisak Kalesija u vremenu od 08 – 15 sati i na tel. 035 367 – 706 i 035 367 – 721 ili kod Općinske izborne komisije na tel. 035 367 – 710 i 035 367 – 714.”

Predsjednik

Hajrudin Huseinović, mr. prava s. r.