Počinju radovi na izgradnji puta Omega-Drvenički Lug

Nakon što su prošle sedmice općinski načelnik Sead Džafić i federalni ministar za raseljene i izbjegle osobe Edin Ramić potpisali ugovor sa grupom ponuđača J.V. “HIH” Živinice i “Roading” Gračanica koju predstavlja Abdurahman Hodžić o izvođenju radova na izgradnji puta Omega-Drvenički Lug, izvođač je danas uveden u radove na ovoj dionici.

Uvođenju u radove izvođača prisustvovali su općinski načelnik Sead Džafić i Adis Kirlić ispred Ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice FBiH.

Drago mi je da idemo ubrzanim tempom kada je u pitanju ova dionica puta čija je vrijednost 316.611 KM i siguran sam da će ona biti završena i prije zakonskog roka, rekao je općinski načelnik Sead Džafić.

Inženjer ispred grupe ponuđača koja će raditi ovu dionicu puta Dino Sulejmanović istakao je da je obišao pomenutu dionicu puta i da će mašine prvo krenuti sa uklanjanjem travnog dijela pored puta i čišćenjem kanala a zatim i uređenje putne dionice koja će povezati dva entiteta, odnosno dvije općine.