Pohod na Karovine

U okviru obilježavanje datuma i događaja značajnih za obilježavanje na području općine Kalesija, Općina Kalesija organizuje tradicionalni pohod na Karovine 27.augusta (četvrtak) „Bitka na Karovinama i prisjećanje na ove teške dane iz bliske prošlosti.

Obilježavanje Bitke na Karovinama je prilika da se prisjetimo svih naših najmilijih koji su dali svoj doprinos u odbrani i očuvanju domovine Bosne i Hercegovine.

Protokol:

15:00 sati – polazak autobusa sa učesnicima pohoda na Karovinama na relaciji Memići – Kalesija – Međaš – Vukovije Donje – Tojšići – Hrasno Donje

16:00 sati – polazak kolone na Karovine iz Hrasna Donjeg

17:00 – polaganje cvijeća i historijski čas na spomen obilježju na Karovinama

18:00 – povratak u Hrasno Donje

S obzirom na epidemilošku situaciju zbog koronavirusa, svi učesnici su obavezni poštivati određene mjere na sprečavanju širenja koronavirusa (nošenje zaštitne maske i distanca).