Potpisan Protokol o uslovima i načinu funkcionisanja većine u Općinskom vijeću Kalesija

Predstavnici političkih stranaka i partija koje čine većinu u Općinskom vijeću Kalesija potpisali su danas Protokol o uslovima i načinu funkcionisanja unutar Općinskog vijeća.

Svoj potpis na Prokol su stavili predstavnici Nezavisne liste Sead Džafić, Socijaldemokratske partije, Građanske demokratske stranke, te predstavnici Kluba samostalnih vijećnika kao i samostalni vijećnik Elvir Brkić. Također sa Protokolom i njegovim smjernicama složili su se i predstavnici Stranke demokratske aktivnosti i Saveza za bolju budućnost, ali su potpisivanje odgodili do konačnog stava stranke koju predstavljaju.

Gore pomenuti politički subjekti, Klubovi vijećnika i vijećnici će u narednom periodu do narednih Lokanih izbora 2020.godine sačinjavati većinu u Općinskom vijeću Kalesija.

Svojim potpisom svi pomenuti se obavezuju da će u periodu do Lokalnih izbora podržavati rad Općinskog načelnika Seada Džafića na realizaciji zajedničkih programskih ciljeva za dobrobit građana općine Kalesija. Svi potpisnici se također obavezuju da će poštovati dogovor koji je preciziran u Protokolu i neće ni u jednom trenutku prekršiti unaprijed dogovorene aktivnosti i konstantno će raditi na jačanju većine i potpunoj realizaciji onoga što je dogovoreno.

Prioritetan zadatak u radu vijećničke većine će biti interes svih građana Općine Kalesija i poboljšavanje uslova života, stvaranje ambijenta za otvaranje novih radnih mjesta, razvoj poljoprivrede, bolji život za mlade, sport, kulturu, ali i rad na infrastrukturnim projektima na cijelom području Kalesije.