Poziv za 15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m
15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 26.05.2018.godine (SUBOTA)
sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018. godinu.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesija u 2018. godini.
4. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Krušik “.
5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad vijeća mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2017. godini.
6. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju elektro mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede na području općine Kalesija u 2018. godini.
7. Razmatranje i prihvatanje Informacije iz oblasti kriminaliteta sa osvrtom na maloljetničku delikvenciju i nasilju u porodici, stanju bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i javnog reda i mira i o provedenim propisima o oružju, javnom redu i miru, te prometu eksplozivnih materijala na području općine Kalesija u 2017. godini.
8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece.
9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija.
10. Razmatranje i donošenje Rješenja o odbijanju zahtjeva Ejubović (Muriz) Nihada iz Prnjavora za izmjenu Prostornog plana općine Kalesija.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
_____________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović