Poziv za 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m
17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 27.10.2018.godine (SUBOTA)
sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

1. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Krušik”.
3. Razmatranje i donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2018/2019. godine.
4. Razmatranje i donošenje Plana jesenje sjetve za 2018 godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2018 – 30.06.2018. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Nacrta budžeta općine Kalesija za period 01.01. do 31.12.2019. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata iz Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027. godina u 2018. godini.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2017. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija.
a) JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija
b) JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija
c) KP “Komunalac” d.d. Kalesija
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Odluka i drugih akata donesenih na sjednicama Općinskog vijeća Kalesija u periodu 01.01. – 30.09.2018.godini.
10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o podnesenim vijećničkim pitanjima i pokrenutim vijećničkim inicijativama u periodu 01.01. – 30.09.2018.godini.
11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o završenoj školskoj 2017/2018. godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednje škola na području općine Kalesija.
12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za KO Tojšići i KO Prnjavor.
13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju putne infrastrukture na području općine Kalesija.
14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.
15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni odgojnih mjera i odgojnih preporuka prema maloljentim delikventima na područja općine Kalesija.
16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2017.godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
_____________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović
specijalista opšte hirurgije, s.r.