Poziv za dodjelu mjesta u biračke odbore

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj: 080-52/16
Datum, 02.08.2016. godine

Na osnovu člana 2. 13. Izbornog zakona BiH, (“Službeni glasnik BiH”, broj. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 10. stav 4. Upustva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik BiH”, broj. 32/16), Općinska izborna komisija Kalesija, upućuje

P O Z I V

za prisustvo dodjeli mjesta u biračkim odborima političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u izbornoj jedinici Kalesija.

Dodjela mjesta u biračkim odborima ovjerenim političkim subjektima, održat će se:

Dana: 03.08. 2016. godine (srijeda).
Mjesto: Sala Općinskog vijeća u zgradi općine Kalesija.
Vrijeme: 13:00 sati.

S poštovanjem.

Predsjednik
Hajrudin Huseinović, dipl.pravnik