Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Poziv za prisustvo sastanku Općinske izborne komisije Kalesija i predstavnika političkih subjekata koji su ovjereni za učešće na Lokalnim izborima 2020.godine u izbornoj jedinici Kalesija

Datum: 30.09.2020. 15:08

     Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

       TUZLANSKI KANTON

        OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 080 – 107/20

Datum, 30.09.2020.godine

            Na osnovu člana 2.13. Izbornog zakona BiH,  (“Službeni glasnik BiH”, broj. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 24/06, 52/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20 ),  Općinska izborna komisija  Kalesija, upućuje;

                                                               P  O  Z  I  V

       za prisustvo sastanku Općinske izborne komisije Kalesija i predstavnika političkih subjekata koji su ovjereni za učešće na Lokalnim izborima 2020.godine u izbornoj jedinici Kalesija.

          Sastanak će se održati:

  • Dana:      01.10. 2020. godine (ČETVRTAK).
  • Mjesto:    Sala Općinskog vijeća u zgradi općine Kalesija.
  • Vrijeme:  14:00 sati.

Dnevni red

  1. Dostava Rješenja o imenovanju predsjednika, članova biračkih odbora i njihovih zamjenika za biračka mjesta u izbornoj jedinici 080 Kalesija
  2. Akreditiranje posmatrača izbornog procesa

            Sastanku u ime političkog subjekta treba da prisustvuje ovlašteno lice od strane istog.

         S poštovanjem.

Predsjednik

Hajrudin Huseinović, mr. prava                            

Dostavljeno:                                                                                                                                                                        

  1. Politički subjekti koji su ovjereni za

učešće na izborima u izbornoj jedinici                           

Kalesija – SVIMA                                                          Arhiva              

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map