Poziv za sjednicu OIK Kalesija 04.07.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj: 080 – 42/16
Datum 01.07.2016. godine

Na osnovu člana 2.13. Izbornog Zakona BiH, (« Službeni glasnik BiH», br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), sazivam

S J E D N I C U

Općinske izborne komisije Kalesija

koja će se održati dana 04.07.2016. godine (PONEDJELJAK), sa početkom u 11:00 sati u prostorijama zgrade Općine.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Aktivnosti Općinske izborne komisije u narednom periodu.
2. Razno.

Obzirom da se radi o veoma bitnim pitanjima u budućem radu Općinske izborne komisije Kalesija, molimo Vas da svoje obaveze uskladite i navedenoj sjednici neizostavno prisustvujete

PREDSJEDNIK
Hajrudin Huseinović, dipl.pravnik

Dostavljeno
1. Hajrudin Huseinović – predsjednik,
2. Mirela Halilović – član,
3. Senaid Sakić – član,
4. Selma Bećić – član,
5. Perica Draškić – član.
6. Arhiva.