Pročišćavanjem cjevovoda umanjiti dotok vode ispod podvožnjaka

Izliv veće količine vode i plavljenje podvožnjaka u blizini Gradske dvorane u Kalesiji dugogodišnji je problem za koji niko od nadležnih institucija nije pokušavao pronaći adekvatno rješenje. Na ovaj problem često su ukazivali mještani Prnjavora, Zeline, Jelovog Brda i Gojčina, koji su svaki put prilikom izliva veće količine vode ispod podvožanjaka prinuđeni koristiti alternativni, ali i veoma opasni, pružni prelaz u Prnjavoru. Međutim, godinama je sve ostajalo na obećanjima ili prebacivanju krivice na JP „Željeznice“ FBiH, u čijoj je nadležnosti rješavanje ovog problema.

Sead Džafić,načelnik općine Kalesija, odlučan u namjeri da ispuni obećanje građanima danas je sa saradnicima obišao ovu lokaciju, gde su se sagledali uzroci koji dovode do plavljenja podvožnjaka.

Civilnoj zaštiti i JP „Vodovod i kanalizacija“ – Kalesija je naloženo da riješe određene probleme dotoka površinskih voda u podvožnjak, kako bi se bar umanjila količina vode koja pri velikim padavinama plavi podvožnjak i pravi prekid putne komunikacije Kalesija Centar – Gojčin.

Na ovaj način će se pokušati otkloniti dovod površinskih voda koje dolaze u podvožnjak sa okolnog terena. Dogovoreno je pročišćavanje podzemnog cjevovoda koji vodi višak vode ispod podvožnjaka do otvorenih kanala, a koji se nalaze u poljoprivrednom zemljištu.

Naglašeno je da je visinska razlika između nivoa rijeke Spreča i podvožnjaka veoma mala, zbog čega će, najvjerovatnije, prilikom obimnih padavina ponovo dolaziti do izliva vode iz korita rijeke Spreča.

U cilju dugoročnog rješavanja problema predloženo je da se u narednom periodu, na kritičnim tačkama, pristupi produbljivanju korita rijeke Spreča.

Pored općinskog načelnika, navedene lokacije su obišli Fikret Suljkanović, savjetnik načelnika, Zijada Kulanić, pomoćnik načelnika, Fikret Križevac, komandir Vatrogasne jedinice, Senaid Sinanović, direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ – Kalesija i općinski geometari.