Program raspodjele sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija u 2017. godini

Na osnovu člana 13. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17), Rukovodilac Službe za opću upravu, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, nakon raspisanog Javnog poziva, donio je Program raspodjele sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija u 2017. godini, a Općinski načelnik je donio Odluku o usvajanju Programa br. 02-14-1662-3/17 od 25.04.2017. godine.

Program raspodjele sredstava i Odluka o usvajanju Programa je u prilogu.

Ovim putem pozivamo sve predsjednike organizacija civilnog društva sadržanih u Programu da se što prije jave u općinu Kalesija, radi potpisivanja Ugovora o namjenskom korištenju doniranih sredstava.

PO OVLAŠTENJU

OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hazim Halilović

 

 

Oodluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija u 2017. godini možete preuzeti ovdje

Program raspodjele sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija u 2017. godini možete preuzeti ovdje