Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Radnici firme „Kristal“ iz Živinica samoinicijativno odlagali otpad kod Gradske dvorane u Kalesiji

Datum: 22.01.2020. 13:31

Nakon što se jučer na pojedinim portalima u Kalesiji pojavio video snimak na kojem se vide radnici firme „Kristal“ doo iz Živinica koji su došli u neposrednu blizinu Gradske dvorane kako bi prikupili kruti otpad koji su tu prethodno odložili, općinski načelnik Sead Džafić je danas održao sastanak na kojem je tražio informaciju više o ovom slučaju od nadležnih inspekcija te sekretara Općine Kalesija Muje Tosunbegovića.

Prema zapisniku, komunalnog redara Ramiza Jakubovića, on je jučer, dakle 21.januara oko 11:30 sati radeći redovne poslove obilaska terena utvrdio da je sa zapadne strane Gradske dvorane u izgradnji deponovana veća količina krutog otpada za koji se pretpostavlja da je iz zgrade Općine Kalesija gdje se izvode radovi na renoviranju i uređenju sale sa sjednice Općinskog vijeća Kalesija. O istom, komunlani redar je izvjestio pretpostavljene koji su odmah upozorili firmu „Kristal“ doo Živinice o prekršaju koji su počinili njihovi radnici te im je naloženo da kruti otpad uklone i da isti deponiju na lokaciju koja je za to predviđena.

Također, radnik firme „Kristal“ doo Živinice koji se vidi na pomenutom video snimku I.A. potpisao je službenu zabilješku u kojoj tvrdi da je šut iz zgrade Općine Kalesija odvezen na pomenutu lokaciju bez ičijeg znanja i saglasnosti, ali da je nakon upozorenja od strane sekretara Općine Kalesija Muje Tosunbegovića otpad uklonjen i teren je u potpunosti očišćen što se vidi i na fotografijama.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map