Sam Kappler predstavnik organizacije World Vision iz Irske boravio u Kalesiji

U kabinetu općinskog načelnika Seada Džafić jučer je održan sastanak članova Mreže za smanjenje rizika od poplava i drugih opasnosti za općinu Kalesija te predstavnika humanitarne organizacije World Vision koja je učestvovala u mnogim projektima na području naše općine, posebno kada je u pitanju pomoć ugroženom stanovništvu.

Sastanku su prisustvovali Mujo Tosunbegović -šef Kabineta općinskog načelnika, Hazim Halilović šef Službe za komunalne poslove i civilnu zaštitu, Zijad Kulanić šef Službe za prostorno uređenje, geodetsko i imovinsko-pravne poslove, Fikret Križevac komandir u PVJ, Safet Šahmanović sekretar CK Kalesija, Sveto Đurđević predstavnik World Vision-a te Sam Kappler iz Irske.

Sam Kappler iz Irske u Kalesiju je došao kako bi se upoznao sa svim onim što je World Vision uradio, posebno kada je riječ o pomoći ugroženim područjima.

Hazim Halilović šef Službe za komunalne djelatnosti i civilnu zaštitu prisutne je upoznao sa svim onim što je općina uradila u saradnji sa organizacijama nevladinog sektora, ali predstavio i rad Mreže koja je radila na saradnji sa svim nivoima vlasti kako bi se što prije pomoglo područjima koja su stradala, ali i kako bi se neke stvari unaprijedile da više ne dolazi do situacija koje su nas zadesile u 2014.godini.

Kappler je obišao i Horozovinu gdje je klizište u 2014.godini napravilo velike probleme za lokalno stanovništvo, a zahvaljujući projektu World Vision-a izgrađen je novi asfaltni put koji je ovo naselje ponovo spojio sa administrativnim centrom, odnosno Kalesijom.

On je također razgovarao sa mještanima ovog naselja o tome koliko im znači saradnja sa ovom organizacijom koju on predstavlja i koliko su značajni projekti koji su realizirani.

Također Sam Kappler je obećao i dalju saradnju sa općinom Kalesija na projektima koji znače bolji život građana.