Služba za privredu i budžet

Poslovi Službe za privredu i budžet vršit će se u okviru odsjeka i to:

1. Odsjek za poljoprivredu, vodoprivredu i poduzetništvo,
2. Odsjek za budžet,

Odsjek za poljoprivredu, vodoprivredu i poduzetništvo izvršava zakone i druge propise iz oblasti poljoprivrede i poduzetništva, organizuje, planira i izrađuje programe za razvoj poljoprivrede i poduzetništva na području Općine, koordinira rad sa donatorima i finansijskim organizacijama koje podržavaju unaprijeđenje i razvoj poljoprivrede i poduzetništva, koordinira rad sa stručnim licima i organizacijama na izradi investiciono-tehničke dokumentacije za razvoj poduzetništva, obavlja poslove vođenja postupka i izdavanja odobrenja za obrtničke djelatnosti kao i druge samostalne djelatnosti građana, vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Odsjek za budžet izvršava zakone i druge propise iz oblasti budžeta i finansija, vodi propisane evidencije, izdaje uvjerenja, vrši izradu nacrta i prijedloga budžeta, opšteg bilansa sredstava, prati izvršenje budžeta, obavlja poslove finansijsko-materijalnog poslovanja Općine, izrađuje finansijske planove i završne račune budžeta, vrši obradu materijalno-finansijskih dokumenata i pripremanje istih za automatsku obradu, vrši obradu ličnih primanja radnika općinskih službi, obavlja poslove fakturisanja i likvidature i knjigovodstvene poslove za općinske službe, vrši nadzor nad utroškom sredstava budžeta korisnika, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, analizira postojeće izvore budžetskih prihoda i iznalazi nove izvore istih, analizira budžetske rashode i inicira promjene po tom pitanju.

Pomoćnik načelnika (šef službe)
Abdulah Gutić, dipl.ecc
tel: 035 367 725
e-mail: abdulah.g@hotmail.com

 

 

 

 

Abdulah Gutić je rođen 11.januara 1958.godine u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Školovao se u Kalesiji i Tuzli, 1983.godine na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, stekao zvanje dipl.ecc. Prvi radni angažman i radno iskustvo stekao je radeći u privredi SODASO Holding Tuzla, dd Kartonaža Tojšići. Do postavljanja na mjesto rukovodioca Službe, u periodu od 1991-1992.godine, radio je u Općini Kalesija kao pomoćnik načelnika za budžet. 1992.godine ponovo se vraća u privredu u firmu dd Kartonaža Tojšići na mjesto direktora, od 2002.godine radi kao tržišni inspketor u Općini Kalesija na poslovima inspekcijskog nadzora. Imenovan na dužnost rukovodioca Službe za finansije i budžet u Općini Kalesija 2004.godine. Učesnik je brojnih seminara za stručna usavršavanja ekonomske struke. Oženjen je i otac je dvoje djece.