Trideset i šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Broj: 01-05-4/8
Datum, 17.05.2016.godine

Na osnovu člana 35. stav 1. i člana 42. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 66. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08 i 10/11),

S a z i v a m
36. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 26.05.2016. godine (ČETVRTAK)
sa početkom u 10 : 00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

Za sjednicu predlažem sledeći

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa uprave općine Kalesija.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja objekta komunalne infrastrukture.
3. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kriminaliteta, maloljetničke delikvencije, nasilja u porodici, stanja javnog reda i mira, bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i referata za sprovođenje propisa o oružju na području općine Kalesija za 2015. godinu.
4. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad vijeća mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2015. godini.
5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Odluke o javnom redu i miru općine Kalesija.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Dr. sci. Muhamed Alić