U srijedu u Kalesiji javna rasprava o Izmjeni i dopuni Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025.

Skupština Tuzlanskog kantona je, u skladu sa svojim nadležnostima, na sjednici održanoj 31.05.2018. godine razmatrala Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025., te donijela Zaključak broj: 01-02-264-4/18 kojim se „prihvata Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. godine i konstatuje da nacrt može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana, sa stavovima i primjedbama na nacrt Prostornog plana i Odluke koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine”.

Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. sa Odlukom o Izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. godine stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025 sa Odluke o provođenju istog.

Za potrebe javne rasprave, urađen je skraćeni Nacrt planskog dokumenta, a javni uvid u kompletan dokument, tekstualni i grafički dio, može se obaviti u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, ulica Rudarska, broj 65. Takođe, kompletan nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana dostupan je svim zainteresovanim pojedincima i subjektima i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba, kako bi isti mogli uzeti aktivno učešće u javnoj raspravi, te dati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije.

Učesnici javne rasprave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025., mogu da dostave u pismenoj formi Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona poštom ili putem e-mail adrese: minpuzo@tk.kim.ba najkasnije do 06.08.2018. godine.

Javna rasprava će se održati po sljedećem rasporedu:

 • Općina Gradačac četvrtak 28.06.2018. godine u 10:00 sati
 • Općina Srebrenik četvrtak 28.06.2018. godine u 13:30 sati
 • Općina Doboj Istok ponedjeljak 02.07.2018. godine u 10:00 sati
 • Općina Gračanica ponedjeljak 02.07.2018. godine u 13:00 sati
 • Općina Banovići utorak 03.07.2018. godine u 10:00 sati
 • Općina Živinice utorak 03.07.2018. godine u 13:30 sati
 • Općina Kalesija srijeda 04.07.2018. godine u 10:00 sati
 • Općina Sapna srijedu 04.07.2018. godine u 13:00 sati
 • Grad Tuzla četvrtak 05.07.2018. godine u 10:00 sati
 • Općina Kladanj četvrtk 05.07.2018.godine u 14:00 sati
 • Općina Lukavac ponedjeljak 09.07.2018. godine u 10:00 sati
 • Privredna komora TK ponedjeljak 09.07.2018. u 14:00 sati
 • Općina Teočak utorak 10.07.2018. u 10:00 sati
 • Općina Čelić utoak 10.07.2018. u 13:00 sati.

Klikom na link ispod možete preuzeti Prostornog plana TK

Izmjene i dopune prostornog plana TK