U subotu 29. redovna sjednica OV Kalesija

Općinsko vijeće Kalesija u subotu (08.02.2020.) održat će 29. redovnu sjednicu sa početkom u 10 sati u prostorijama OŠ “Kalesija”.

Na sjednici će se naći sljedeće tačke:

 • Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana radnog tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 • Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.
 • Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz 2019. godine na području općine Kalesija.
 • Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Cjenovnika komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija.
 • Razmatranje i donošenje Programa uređenja građevinskog zemljišta na području općine Kalesija za 2020. godinu.
 • Razmatranje i donošenje Plana proljetne sjetve za 2020. godinu
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća, Stručne službe i radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija za period 01.01. – 31.12.2019. godine.
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata iz Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027.godina za 2019. godinu.
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o implementaciji Ugovora o pružanju komunalnih vodnih usluga (PSA).
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu općine Kalesija za 2019. godinu.
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2019. godinu.
 • Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom finansiranja i sufinansiranja sporta za 2020. godinu.
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.