Uskoro rehabilitacija puta na „pisti“, iduće godine novi asfalt

Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona uskoro će početi sa radovima na rehabilitaciji asfalta i uređenju autobuskih stajališta na “pisti” u Vukovijama Gornjim. Već za narednu godinu planirano je potpuno presvlačenje novog asfaltnog sloja na ovoj dionici regionalnog puta, istaknuto je na današnjem sastanku načelnika općine Kalesija Seada Džafića i direktora Direkcije regionalnih cesta TK-a Agana Delibajrića.

Na sastanku je posebno bilo riječi o uplanjenju puta Sapna – Kalesija, kako bi se do marta 2018. godine ova dionica proglasila regionalnim putem. Istaknuto je da put Sapna – Kalesija trenutno ima status lokalnog puta.

Delibajrić je od općine Kalesija zatražio da se ubrza postupak izdavanja urbanističke saglasnosti i odborenja za građenje kako bi Direkcija cesta TK-a od marta naredne godine mogla preuzeti održavanje puta.

Općinski načelnik je, nakon konsultacije sa saradnicima, predstavnicima Direkcije obećao da će u narednim danima sagledati sve okolnosti i poduzeti dodatne napore kako bi se obezbijedila neophodna dokumentacija koja je uslov prekategorizacije puta Sapna – Kalesija. Naglašeno je da je u vrijeme izgradnje pomenutog puta općina Kalesija bila samo servis, a da je sve aktivnosti vodila Vlada TK-a, što predstavlja otežavajuće okolnosti u ovom postupku.

Načelnik Džafić je predstavnicima Direkcije cesta predložio pomoć u izgradnji putnih komunikacija Hrasno – Seljubje – Vujani, Vukovije Donje – Krivača, izgradnji pješačke staze Međaš raskrše – “pista” i rješenje problema podvožnjaka u Kalesiji, s obzirom da od 2018. godine put Kalesija – Zelina – Gojčin – Repuh prelazi u njihovu nadležnost.

Također, bilo je govora o planiranim aktivnostima na izgradnji kružnih tokova, postavljanju horizontalne i vertikalne signalizacije i usporivača brzine kretanja vozila u blizini škola na području općine Kalesija.

Delibajrić je predstavnicima općine Kalesija predložio da dostave zahtjeve i planirane projekte kako bi se Direkcija cesta mogla odrediti koje bi projekte mogla podržati u ovoj, a koje će planirati za narednu godinu.