Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija za februar 2019.godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

       TUZLANSKI KANTON

         OPĆINA KALESIJA

        OPĆINSKO VIJEĆE

Stručna služba Općinskog vijeća

Broj: 01-2-05-511-2/19

Datum, 04.02.2010. godine

Na osnovu člana 4. Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija (”Sl. Glasnik općine Kalesija”, broj 1/18) i člana 5. Programa obuke vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija za 2019. godinu broj 01-05-511/19 od 01.02.2019.godine, dostavlja se

Obavijest o održavanju obuke vijećnika . –

Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija održat će se , kako slijedi:

Oblast: INSPEKCIJSKI NADZOR IZ NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE,

 Nadležnost inspekcije lokalne samouprave, –

 Postupak pokretanja inspekcijskog nadzora i njegovo provođenje

 Provođenje Odluke o kominalnom red

Dan – 08.02.2019. godine,

Vrijeme – 15.30 – 16.30 h

Mjesto – sala Općinskog vijeća

Dostavljeno:

  • Vijećnicima Općinskog vijeća – svima,
  • Neon TV,
  • Radio Feral,
  • službena internet stranice općine Kalesija,                     
  • web portali – Kalesijski.ba, Kalesijske – novine,
  • Nezavisni kalesijski portal, infoplus.ba.      


SEKRETAR OPĆINSKOG VIJEĆA

Hajrudin Huseinović mr. prava