Općinski načelnik Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu na korištenje predao novi traktor

Općinski načelnik Sead Džafić danas je u Službu za komunalne poslove i civilnu zaštitu predao na korištenje novi traktor koji je kupljen sredstvima iz budžeta Općine Kalesija.

U kampanji koju sam vodio za mjesto načelnika obećao sam da ću sve učiniti da Službu za komunalne poslove i civilnu zaštitu opremimo mašinama kako bi u zimskom periodu mogli da odgovore na vrijeme i očiste lokalne puteve i pomognu našim građanima, to obećanje i ispunjavam, rekao je općinski  načelnik Sead Džafić.

Šef u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu Hazim Halilović ističe da će traktor u narednim danima biti stavljen na raspolaganje i čišćenje lokalnih puteva. Hvala načelniku koji ulaže u opremanje Službe.

Prema riječima načelnika Seada Džafića u zimskom periodu traktor će se koristiti za čišćenje lokalnih puteva, a u ljetnom periodu za čišćenje granja i niskog rastinja uz lokalne puteve kao i kanala.