Anketiranje građana Kalesije, “Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za  pripremu glavnog okvira za uzorak”

Obavještavamo građane općine Kalesija, da će u periodu od 02.03. – 02.05.2022. godine, u okviru projekta  “Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za  pripremu glavnog okvira za uzorak”,  na teritoriji općine Kalesija provesti anketiranje, domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje se sprovodi u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici Federacije Bosne i Hercegovine (Službeni novine FBiH 63/03 i 9/09).

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari, koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Zaštita ličnih podataka je zagarantovana od strane Zavoda, prema Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Molimo građane za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti, za općinu Kalesija, Federaciju BiH i  Bosnu i Hercegovinu.