Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bošnjaci džemata „Hidaje“ iz Minhena posjetili Kalesiju

Općinu Kalesija danas je posjetila delegacija džemata „Hidaje“ iz Minhena. Cilj ove posjete bio je predstavljanje džemata i njegovo uvezivanje sa općinom Kalesija. Na osnovu prezentacije, vidljivo je da se radi o izuzetno dobro organiziranom džematu, koji je počeo sa radom 2009. godine.

Džemat „Hidaje“ trenuno ima 333 člana, koji rade na njegovanju islamskih vrijednosti, očuvanju bosanske kulturne baštine, uspostavljanju i produbljivanje dobrih međusobnih odnosa sa islamskim, nemuslimanskim, gradskim i državnim organizacijama i institucijama. Također, džemat radi na integriranju građana islamske vjeroispovijesti sa migracijskom pozadinom u njemačko društvo, savjetovanju muslimana i nemuslimana po pitanjima religijskog, socijalnog i kulturnog karaktera, kao i rad sa djecom i omladinom u svrhu vjersko-obrazovne edukacije.

Uz zahvalnost načelniku općine Kalesija Seadu Džafiću na prijemu, predstavnici džemata „Hidaje“ su pozvali delegaciju općine Kalesija da ih posjeti i da prezentira potencijale Kalesije. Dodali su da u ovom džematu ima 40 članova koji imaju privatne firme, a tu je i značajan broj ljudi koji obnašaju jako važne dužnosti u Minhenu.

Načelnik Sead Džafić je zamolio goste iz Minhena da svoje članove upoznaju sa mogućnostima i resursima kojima raspolaže općina Kalesija. Naglasio je da Kalesija potencijalnim investitorima može ponuditi zemljište za izgradnju poslovnih objekata po jako povoljnim uslovima i da će takvim ljudima biti na raspolaganju za svaki vid pomoći. Džafić je delagaciji iz Njemačke predložio da Kalesiju povežu sa jednom od općina u Minhenu, kako bi imali lakši pristup EU fondovima. Dogovoreno je da se saradnja između općine Kalesija i džemata „Hidaje“ intenzivira u narednom periodu i da grupa od dvadesetak dječaka i djevojčica iz naše općine posjeti ovaj džemat u Minhenu.

U delegaciji džemata „Hidaje“ iz Minhena, koju je predvodio Ahmet Ramić iz Šehera, bili su: Nusret ef. Hodžić, Abdulvehab ef. Vehabović, Nihad Hodžić, Ermin Džinić i Saudin Salkanović.

Nakon sastanka sa općinskim načelnikom, delegacija džemata iz Minhena posjetila je Medžlis Islamske zajednice Kalesija.