Bošnjaci džemata „Hidaje“ iz Minhena posjetili Kalesiju

Općinu Kalesija danas je posjetila delegacija džemata „Hidaje“ iz Minhena. Cilj ove posjete bio je predstavljanje džemata i njegovo uvezivanje sa općinom Kalesija. Na osnovu prezentacije, vidljivo je da se radi o izuzetno dobro organiziranom džematu, koji je počeo sa radom 2009. godine.

Džemat „Hidaje“ trenuno ima 333 člana, koji rade na njegovanju islamskih vrijednosti, očuvanju bosanske kulturne baštine, uspostavljanju i produbljivanje dobrih međusobnih odnosa sa islamskim, nemuslimanskim, gradskim i državnim organizacijama i institucijama. Također, džemat radi na integriranju građana islamske vjeroispovijesti sa migracijskom pozadinom u njemačko društvo, savjetovanju muslimana i nemuslimana po pitanjima religijskog, socijalnog i kulturnog karaktera, kao i rad sa djecom i omladinom u svrhu vjersko-obrazovne edukacije.

Uz zahvalnost načelniku općine Kalesija Seadu Džafiću na prijemu, predstavnici džemata „Hidaje“ su pozvali delegaciju općine Kalesija da ih posjeti i da prezentira potencijale Kalesije. Dodali su da u ovom džematu ima 40 članova koji imaju privatne firme, a tu je i značajan broj ljudi koji obnašaju jako važne dužnosti u Minhenu.

Načelnik Sead Džafić je zamolio goste iz Minhena da svoje članove upoznaju sa mogućnostima i resursima kojima raspolaže općina Kalesija. Naglasio je da Kalesija potencijalnim investitorima može ponuditi zemljište za izgradnju poslovnih objekata po jako povoljnim uslovima i da će takvim ljudima biti na raspolaganju za svaki vid pomoći. Džafić je delagaciji iz Njemačke predložio da Kalesiju povežu sa jednom od općina u Minhenu, kako bi imali lakši pristup EU fondovima. Dogovoreno je da se saradnja između općine Kalesija i džemata „Hidaje“ intenzivira u narednom periodu i da grupa od dvadesetak dječaka i djevojčica iz naše općine posjeti ovaj džemat u Minhenu.

U delegaciji džemata „Hidaje“ iz Minhena, koju je predvodio Ahmet Ramić iz Šehera, bili su: Nusret ef. Hodžić, Abdulvehab ef. Vehabović, Nihad Hodžić, Ermin Džinić i Saudin Salkanović.

Nakon sastanka sa općinskim načelnikom, delegacija džemata iz Minhena posjetila je Medžlis Islamske zajednice Kalesija.