Dogovoreno deminiranje Visa

BiH je, prema zvaničnim podacima, najzagađenija minama u Evropi. U samom vrhu općina po broju mina i zaostalnih eksplozivnih sredstava nalazi se i općina Kalesija. Ohrabrujuća vijest je da bi se tokom ove godine na području općine Kalesija od mina mogla očistiti najveća površina u proteklih 20 godina. Riječ je o projektu deminiranju terena na brdu Vis, Jelobrdskom Lugu i Gojčinu.

Naime, tokom današnjeg sastanka općinskog načelnika Seada Džafića i direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka dogovoreno je da se u ovoj godini pristupi deminiranju terena na navedenim lokacijama.

„Ponudio sam načelniku Džafiću da, uz pomoć lokalne zajednice, tokom godine pristupimo deminiranju sumnjivh površina, koje se nalaze nedaleko od centra Kalesije. Federalna uprava civilne zaštite bi za ovaj zadatak angažovala tri tima od 30 deminera, koji bi, uz pomoć mašina za deminiranje i druge opreme, radili u kontinuitetu do potpunog čišenja sumnjivih površina. Trenutno raspolažemo sa mašinama koje mogu pristupiti deminiranju terena na zemljanim površinama. Međutim, kako sam upoznat, na području koje se treba deminirati prisutne su znatne količine kamena i zbog toga ćemo morati pristupiti nabavci dodatnih uređaja koji bi se mogli koristiti i u ovim uslovima. Načelnik Džafić nam je obećao pomoći i ja ću za nekoliko dana poslati dokumentaciju u kojoj bi se navelo učešće općine Kalesija i Federalne uprave civilne zaštite“, kazao je Solak.

Općina Kalesija bi pored pomoći u nabavci neophodne opreme učestvovala i u obezbjeđenju smještaja za deminere koji će biti angažovani na ovom području.

„Ponudio sam direktoru Solaku mogućnost da demineri, tokom obavljanja svojih zadataka, budu smješteni u Gradskoj dvorani u Kalesiji, koja je jako blizu mjesta izvođenja radova. Stojimo na raspolaganju za svaki vid pomoći, a koliko će tačno biti učešće općine Kalesija u ovom projektu saznat ćemo za nekoliko dana kada dobijemo konkretnu ponudu. U svakom slučaju, naše učešće će biti minimalno u odnosu na značaj deminirane površine za dalji razvoj općine Kalesija. Vis i okolina su blagodat Kalesije i prirodni resurs koji se može odlično iskoristiti. Nažalost, sve dok su mine na ovom području nama su ruke vezane za bilo kakva ulaganja i uređenja ovih izletišta. Ovakvim projektom će svi biti na dobitku, a posebno naši građani koji će Vis i Jelobrdski Lug moći koristiti kao izletište“, istakao je Džafić.

Načelnik Džafić je na kraju zamolio direktora Solaka da radovi na deminiranju terena započnu tokom ljeta kako bi se do kraja godine područje Visa i okoline očistilo od mina.

 

 

Press općine Kalesija